Disclaimer Email

De informatie verzonden met dit e-mail bericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht. De informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, vragen wij u de inhoud niet te gebruiken, de afzender te informeren door het bericht te retourneren en de inhoud te vernietigen