Tijdens een bijzondere ledenvergadering van de carnavalsvereniging de Stöppelkaters stemden de aanwezige leden unaniem voor nieuwbouw op het voormalige MBI-terrein, aan het Overijssels Kanaal in Raalte. Naar verwacht wordt, gaat in het eerste kwartaal van 2018 de schop de grond in en hoopt aannemer Meijer na de zomer op te kunnen leveren. Na meer dan 20 jaar verlaten de Stöppelkaters medio 2018 hun clubhuis en loods nabij het NS station, achter de stalling van busonderneming Syntus Overijssel.

De nieuwbouw is een noodzakelijk kwaad. Door de vele activiteiten en commissies binnen deze ondernemende carnavalsvereniging ontstond een nijpend ruimtegebrek. Ook de staat van de gedateerde gebouwen liet te wensen over. De panden zijn te oud en op. Daar moet je geen geld meer insteken.

Bijna vijf jaar lang is een bouwcommissie druk geweest met het zoeken van een geschikte bouwlocatie en het ontwikkelen van de plannen. Met vele partijen, zoals Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), Gemeente Raalte, Voedselbank Raalte en de besturen van Stöppelhaene en R&B, werd uitvoerig overlegd en kwam men recentelijk tot concrete afspraken.

Kogel door de kerk

De door het bestuur voorgestelde plannen en financiële onderbouwing werden unaniem door de aanwezige leden aangenomen. Op dit moment is de situatie dusdanig, dat de Voedselbank huurder en (mede)gebruiker wordt van een deel van het nieuw te bouwen pand. Voor een deel van de opslag van materiaal wijken Ribs&Blues en Stöppelhaene uit naar dit nieuwe pand en terrein.

In en om dit bijna duizend vierkante meter grote nieuwe pand is voldoende ruimte voor opslag. De vele vrijwilligers kunnen straks voor bouwactiviteiten en onderhoud goed uit de voeten. In de dans- en oefenruimte is de behoefte voor de dansgroepen voorzien. Ook kunnen er vergaderingen gehouden worden en wordt het pand uitgerust met diverse kantinefaciliteiten. Momenteel is het bedrijf Boverhoff met sloop en sanering van de gebouwen en terreinen begonnen.

Reacties