De toeschouwers van het Gein Gala Bal hebben de nodige vitamines opgedaan. Het was een volle bak bij de pronkzitting van de Stöppelkaters op vrijdag 27 januari jongstleden. Steeds meer theaterliefhebbers weten ook de weg te vinden naar De Leeren Lampe. Het programma maakte het tot een avond van de lach.

Aangespannen buikspieren, gevolgd door een schaterende lach en afgewisseld met ‘doodse stilte’. De toeschouwers wilden niets missen. Iedere aanwezige kon ongestoord de humoristische grappen en grollen tot zich nemen. De avond was weer van zeer hoog niveau. Conferences werden met attractieve dans en zang afgewisseld. Muzikale acts die de aanwezige toeschouwers in vervoering brachten.

Gala avond voor de Prinsen

De drie Prinsen van De Stöppelkaters kregen een programma voorgeschoteld waar de gein letterlijk vanaf spatte. Met recht een pronkzitting, waar de dansgroepen van de Krielen, de Firecats en de Hofdames hun beste beentjes voorzetten. Verbazing over de geweldige shows die uitgevoerd werden. Maanden training gingen er aan vooraf. Kleding en grime sloten naadloos aan. Logisch dat deze dansende dames met mooie prijzen terugkeren van de diverse dansfestivals in den lande.

Normaal treedt ook Gerard van der Weegh als gelauwerd buutreedner op. Dit jaar heeft hij zich andere verplichtingen aangehaald: Prins der Stöppelkaters 2016- 2017. Dat is andere koek. Nu waren het Wiebo Westra, Roy Schulten en Herman Tutert die de conference en buuts voor hun rekening namen.

Roy Schulten kwam als pastoor verkleed op en dolde met het geloof. Hij maakte vergelijkingen over diverse kerkfiguren en gebruiken in de katholieke kerk. De zojuist tot Zeldzame Kater geridderde pastoor Verweij heeft vast rode oortjes gekregen, toen de kwinkslagen uit de buut de zaal inrolden. Met een samenzang sloot pastoor Roy af. Wiebo Westra schudde de grappen losjes uit de mouw. Enkele aanwezigen kregen ‘extra aandacht’ en werden lijdend voorwerp in zijn show. Het leverde de nodige hilariteit op en bracht lachsalvo’s teweeg. Naderhand was er goede respons op zijn Duits – Nederlandse act.

Boyband

Een andere verademing is de steeds meer ontluikende Raad van Elf, zeg maar de ‘jonge honden’ van de vereniging. Een inspirerende en levendige groep carnavalisten die tijdens het Katerspektakel al wist te verrassen en nu weer. Voor hun eigen Prins Gerard pakten ze nog eens extra uit met een muzikale act in diverse pakkende muziekgenres. Zij brachten sfeer en temperament op het podium.

Meester in de buut: Herman Tutert

Met meer dan normale belangstelling keken de aanwezigen uit naar het slotoptreden van niemand minder dan good old Herman Tutert. Hij wist de toehoorders als vanouds te binden. Ze hingen aan zijn lippen en het was muisstil in de zaal. De ene kwinkslag volgde de andere op. Herman was ouderwets op dreef.

Naast de zeldzame Kater was er ook de uitreiking van de Stöppelkater. De winnaar blijft tot het allerlaatst toe geheim. Die geheimhouding was dit jaar zelfs zo streng, dat zelfs de voorzitter het niet wist. Hij viel namelijk zelf in de prijzen. Het bestuur had achter zijn rug om het een en ander bekokstoofd. Met enige verbazing nam Roy Schulten zijn oorkonde en onderscheiding in ontvangst. De meestal goedgebekte voorzitter stond nu even met de mond vol tanden. Aanleiding? Roy vroeg tijdens de Algemene Ledenvergadering een minuut stilte voor een overleden lid, die niet dood bleek te zijn. Dat druiste in tegen de visie van de vereniging, die liever meer en geen minder, minder, minder leden wil.

Afsluitend was er tot in de kleine uurtjes muziek van DJ Kappa.

Reacties