Met de nieuwe benaming ‘Fruimandentour’ willen we het stigma dat ‘ziekenbezoek’ heeft, doorbreken. We willen onze visites wat luchtiger en zo mogelijk optimistischer maken. Dus we gaan niet alleen zieken, maar juist ook naar anderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Om wat voor reden dan ook.

Zo bezochten wij 9 februari jl. enkele stöppelkaters en -poezen die zich jaren achtereen voor de vereniging hebben ingezet en nu om plausibele reden wat minder in beeld of actief zijn.


We gingen op visite bij mensen die altijd voor een ander klaar staan/stonden, zijn nu zelf eens aan de beurt zijn. Daarnaast bezochten we ook mannen en vrouwen die een roerige tijd achter de rug hebben of zich daar in bevinden. Hen willen we met deze vitamines een positieve flow geven.
We zijn trots dat we dit kunnen doen en content op het feit dat veel leden van onze carnavalsvereniging daar graag aan meewerken. Voor hen geldt: er bij zijn, is meemaken!

Samen op pad met Oud-Prinsen, Bestuursleden, Hofdames en Raad van Elf. Je leert de mensen in jouw groepje op een andere manier kennen. In de regel hoeven we als organisatoren weinig te lobbyen voor medewerking aan deze actie van de Stöppelkaters. Alle gremia binnen de vereniging zijn vertegenwoordigd. Er is een groot draagvlak, dat is mooi!

Dat betekent dat we oog hebben voor een ander. Het sociale hart, dat zo kenmerkend is voor CV De Stöppelkaters, komt boven. We willen ook aandacht geven aan ‘die ander’.

Reacties